Dr r. pr. Mateusz Dróżdż

Radca prawny, pracownik akademicki, w tym Uczelni Łazarskiego (Katedra Prawa Gospodarczego). Wykładowca programu International Legal Studies w Salzburgu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania infrastrukturą sportową a także studiów angielskojęzycznych afiliowanych przez Coventry University. Wykłada następujące przedmioty – Prawo handlowe, Bezpieczeństwo i Organizacja Imprez Masowych (w języku polskim), International Business Law, Commercial Law i Corporate Law (w języku angielskim). Prezes rady nadzorczej spółki Cuprum-Med sp. z o.o. oraz Zagłębie Lubin S.A.
Wcześniej współpracował z międzynarodową kancelarią Gide Loyrette Nouel. Pracował także w amerykańskiej kancelarii McDonald Hopkins w Cleveland. Doświadczenie zdobywał na licznych praktykach w tym w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k., Antoni Gątkowski Kancelaria Radcy Prawnego, czy chociażby w Urzędzie Integracji Europejskiej (aktualnie MSZ).
Laureat licznych nagród, w tym w konkursie „Język prawny a język współczesny”, który był organizowany przez Uniwersytet Warszawski, a także nagrody stypendium naukowego przyznawanego przez Minister do spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżnienia otrzymał także w konkursach: „Nobel dla Studenta”, na najlepszego studenta Polski „Primus Inter Pares” oraz w „moje miejsce w Europie”. Studia ukończył na Uczelni Łazarskiego, z jedną z najlepszych średnich w historii uczelni, zdobywając podczas nauki trzy dyplomy uznania rektorskiego. Jego praca magisterska pod tytułem „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania i ich skutki na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów” otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa handlowego w 2011 r., który był organizowany przez Wolters Kluwer. Został pierwszym stypendystą Fundacji Uczelni Łazarskiego.
W 2014 r. już jako pracownik naukowy został nagrodzony za wyniki naukowe a w 2015 r. za osiągnięcia dydaktyczne przez Rektor Uczelni Łazarskiego. Jest najmłodszym laureatem konkursu Rising Star 2013, organizowanego przez Gazetę Prawną. W 2012 r. nominowany do nagrody prawnik pro brono, konkurs organizowany przez Rzeczpospolitą.
W 2015 r. ukończył aplikację radcowską w Warszawie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Egzamin wstępny na aplikację zdał jednym z najwyższych wyników w Polsce. W 2015 r. obronił doktorat na temat „Zawarcie umowy na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej umowie sprzedaży” pod patronem Prof. Adama Olejniczaka. Praca została nominowana do konkursu najlepsza praca doktorska w 2015 r., organizowana przez „Państwo i Prawo”.
Ukończył kursy na Saint Joseph’s University w Filadelfii, Salzburg Universitat, Center for International Legal Skills w Salzburgu oraz Cambridge School of English. Członek Stałej Grupy Ekspertów Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jest także członkiem Komisji Sportu Międzynarodowego przy Staffordshire University and Thompson Rivers University. Członek komisji oraz podkomisji sejmowych do spraw zmian ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Twórca jednego z projektu zmian do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Jest autorem komentarza do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także opinii prawnych, ekspertyz oraz rekomendacji z zakresu imprez masowych oraz prawa korporacyjnego.
Autor licznych publikacji w języku polskim, jak i angielskim zamieszczonych, m.in. Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, The Warsaw Voice, Edukacji Prawniczej, Przeglądzie Sądowym, Monthly Lawyer, czy chociażby The Global Legal Post. W 2012 r. był współautorem międzynarodowego raportu – Doing Business Report wydanego przez Grupę Banku Światowego.
Prelegent wielu konferencji naukowych organizowanych między innymi przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Białostocki czy też Uniwersytet Warszawski.
Doradztwo prawne świadczy na rzecz przede wszystkim podmiotów gospodarczych, w tym klubów sportowych, zarówno z Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. Swoje usługi świadczył także podczas transakcji handlowych, w tym uczestniczył w jednym z największych przejęć spółki w historii polskiego biznesu, czy także reprezentował wspólników w procesie umorzenia udziałów, które było jedną z największych transakcji na rynku medycznym na Dolnym Śląsku.