Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.

  • system wynagrodzenia indywidualnego
    • wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług;
  • system wynagrodzenia ryczałtowego
    • stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;
  • system z premią za sukces
    • w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy.